Prvý krúžok v šk. roku 2023/2024

Prvý krúžok v novom školskom roku sa usktutoční v jedálni ZŠ Lipová v utorok 10.10.2023 o 16:00.