Krúžky

Krúžky sa budú konať na ZŠ Lipová a Katolícka spojená škola.

Videá pre pre šachových začiatočníkov:

ZŠ Lipová

Katolícka spojená škola