Sezóna 2022/2023

Rozpis zápasov:

  1. kolo – 21.10.2022 – piatok
  2. kolo – 4.11.2022 – piatok
  3. kolo – 18.11.2022 – piatok
  4. kolo – 2.12.2022 – piatok
  5. kolo – 16.12.2022 – piatok
  6. kolo – 20.1.2023 – piatok
  7. kolo – 3.2.2023 – piatok
  8. kolo – 17.2.2023 – piatok
  9. kolo – 10.3.2023 – piatok