Prečo práve šach?

Európska šachová únia (ECU) zverejnila pred časom na svojom youtube kanále promo video pre európske projekty Chess in School /Šach na školách/, ktoré odpovedá na zásadné otázky: Prečo šach? Prečo šach do škôl?

„We Make Europe Smarter“ – YouTube

Video je v pôvodnom anglickom znení, preklad do slovenského jazyka:

Šach je viac ako 1400 rokov stará hra. Ako je možné, že je dnes považovaný za dôležitú vzdelávaciu aktivitu používanú v školách po celej Európe? Aby sme mohli odpovedať, musíme si najskôr položiť otázku, ako bude vyzerať naša budúcnosť a ako školy pripravujú dnešné deti na výzvy, ktoré na ne v živote čakajú. Extrémne rýchle zmeny sociálnych podmienok, zmeny klímy, umelá inteligencia, automatizácia a nová digitálna éra (50% povolaní bude automatizovaných, 80% dnešných povolaní už nebude existovať). Vedci predpovedajú, že len v priebehu nasledujúcich 20 rokoch budú prebiehať v štruktúre ľudskej spoločnosti väčšie zmeny ako v predošlých troch storočiach dohromady (4.priemyslová revolúcia – stroje budú riadené strojmi. Nová generácia bude mať 10 rôznych typov povolaní na viac než 40 rôznych pracovných pozíciách). Toto ovplyvní nás všetkých, ale najviac naše deti. Aby sme ich pripravili na tieto významné zmeny, musíme im dať možnosť získať úplne iné zručnosti. Vedci hovoria o takzvaných štyroch „K“ (z angličtiny 4Cs – critical thinking, communication, creativity, collaboration), teda kritické myslenie, komunikácia, kreativita a kooperácia. Školy musia nájsť vyučovacie metódy vyhovujúcie potrebám spoločnosti a poskytujúce deťom nové postupy a prístupy použiteľné v digitálnej ére, aby boli pripravené na život v online aj skutočnom svete. Prečo šach? Aby sme u detí dostatočne rozvinuli „4K“, musíme ich naučiť prosociálnemu správaniu, rozpoznávaniu vzorcov, riešeniu problémov, zlepšovať ich pamäť a schopnosť zovšeobecňovať vedomosti. Šach pomáha deťom trénovať všetky „4K“. Je to klasická stolná hra, ktorá sa dá jednoducho hrať v triede a zároveň je tiež vhodná na hranie vo virtuálnom svete. Je dokázané, že hranie všeobecne je základnou vzdelávacou metódou moderného veku, pretože deti sú prirodzene zvyknuté učit sa prostrednícvom hry. Šach presahuje všetky hranice (vekové, jazykové, rodové, fyzického vývoja aj handikepy, etnické, náboženské aj kultúrne). Šach vedie deti k tomu, aby prežívali svoje výhry ušľachtilo a prehry dôstojne. Je to jedna z najrýchlejšie rastúcich vzdelávacích metód v Európe. Už viac ako 6 miliónov detí hrá v škole šach a každý deň sa pridávajú ďalšie školy k využívaniu tejto úžasnej vyučovacej príležitosti.

Európska šachová únia. Robíme Európu bystrejšou.