Žilinský šachový festival – vynikajúce výsledky našich malých šachistov

V sobotu 4.5.2024 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky UNIZA konal Žilinský šachový festival. V rámci festivalu sa hrali 2 turnaje – turnaj A zaradený v seriáli GPX a turnaj B pre starších a skúsenejších šachistov. V oboch turnajoch sa šachistom z nášho klubu darilo na jednotku.

Turnaj A:

Alex Vereš – 1.miesto v kat. chlapcov do 14 rokov a zároveň celkový víťaz turnaja A

Timur Haás – 3.miesto v kat. chlapcov do 8 rokov /celkovo 27.miesto/

Anetta Repkovská – 3.miesto v kat. dievčat do 11 rokov /celkovo 33.miesto/

Lukáš Singer – 4.miesto v kat. chlapcov do 11 rokov /celkovo 9.miesto/

Turnaj B:

Timea Haásová – 2.miesto celkovo

Link na výsledky