ZŠ Lipová

Krúžok sa bude konať každý utorok v čase od 16:00 do 17:00 v jedálni ZŠ.