Seriál šachových turnajov – O kráľa a kráľovnú online 2021

V priebehu mesiacov apríl-máj 2021 organizovala Liptovská šachová škola seriál online turnajov určený pre začínajúcich šachistov. Podmienkou účasti bolo FIDE a národné ELO menšie ako 1100 bodov a súčasne Lichess ELO menšie ako 1500 bodov a rok narodenia 2006 a neskôr.

V kategórií dievčat do 8 rokov dosiahli naše dievčatá veľmi pekné umiestnenie:

  1. miesto – Nina Haásová
  2. miesto – Natália Cveková

Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalších šachových zápolení!

Výsledky turnaja :