Šachový kráľ Rajca – 16. ročník

V sobotu 10. decembra sa konal už 16. ročník Šachového kráľa mesta Rajec, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Na úvod chceme poďakovať mestu Rajec za skvelú spoluorganizáciu a ceny pre menších aj väčších šachistov. Tentokrát nám trošku nepriala rozbiehajúca sa chrípková sezóna, keď z pôvodne prihlásených 90tich detí nakoniec na turnaj prišlo 65. Nič to však neubralo na ich nadšení a dychtivosti pre vzájomné porovnanie si síl a tak sa aj tento ročník niesol v atmosfére krásnych súbojov detí od 5 do 14 rokov.

16. ročník otvoril krátkym príhovorom a prvým ťahom na šachovnici č. 1 primátor mesta Rajec pán Mgr. Peter Hanus. Hralo sa tempom 2×15 minút, celkovo 7 kôl. Súbežne s turnajom detí sa hral aj tzv. B-turnaj pre štarších šachistov, ktorého sa zúčastnilo celkovo 23 hráčov. V turnaji A hralo 11 detí z Rajca, v turnaji B mal Rajec štvornásobné zastúpenie.

Najlepší Rajčania v turnaji detí:

 • 1. Alex Vereš – 5 bodov
 • 2. Nina Haásová – 5 bodov
 • 3. Timur Haás – 4 body

 • 4. Nikola Jakubesová – 4 body
 • 5. Natália Cveková – 3,5 boda
 • 6. Michal Slyško – 3 body
 • 7. Lukáš Singer – 3 body
 • 8. Daniel Matejka – 3 body

Stupne víťazov v turnaji A po kategóriách:

Kategória C08 – chlapci do 8 rokov:

 1. Mendel Marko – Bojnická šachová akadémia – 5 bodov
 2. Horňáček Tomáš – Liptovská šachová škola – 5 bodov
 3. Haás Timur – Šk Rajec – 4 body

Kategória C11 – chlapci do 11 rokov:

 1. Moravčík Alex – Liptovská šachová škola – 5,5 boda
 2. Vereš Alex – Šk Rajec – 5 bodov
 3. Holík Ondrej – Šk Podpoľanie – 5 bodov

Kategória C14 – chlapci do 14 rokov:

 1. Maroši Michal – Šk Prievidza – 6,5 boda
 2. Karaba Rudolf – Topoľčiansky šachový klub – 6 bodov
 3. Otahal Kristián – CVČ Žilina – 5,5 boda

Kategória D08 – dievčatá do 8 rokov:

 1. Mrmusová Markéta – TJ Slávia Caissa Čadca – 4 body
 2. ——————–
 3. ——————–

Kategória D11 – dievčatá do 11 rokov:

 1. Haásová Nina – Šk Rajec – 5 bodov
 2. Sičová Alžbeta – CVČ Žilina – 4 body
 3. Sklenkova Nina – Šk Handlová – 4 body

Kategória D14 – dievčatá do 14 rokov:

 1. Kothajová Emília – Šk Handlová – 5 bodov
 2. Morová Jaroslava – Šk Junior CVČ Banská Bystrica – 5 bodov
 3. Tóthová Katarína – Šk Mladosť Žilina – 4 body

V turnaji B tentokrát rajeckí šachisti nedosiahli na prvú trojku. Tesne pod pódiom sa na štvrtom mieste umiestnil Daniel Turanec s 5timi bodmi a rovnaký počet bodov dosiahla aj piata Timea Haásová.

Stupne víťazov v turnaji B:

 1. Ševčíková Lucia – MKSŠ-ŠK Kysucké Nové Mesto – 6 bodov
 2. Gir Patrik – ŠK Mladosť Žilina – 5 bodov
 3. Mičák Miroslav – ŠK Turie – 5 bodov

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme, že svojou účasťou prispeli k príjemnej atmosfére tohto ročníka!

Na záver chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom zo Šachového klubu Rajec, bez pomoci ktorých by sa toto podujatie uskutočniť nedalo!

Šachový kráľ Rajca – 16. ročník – celkové výsledky turnaja A

Šachový kráľ Rajca – 16. ročník – celkové výsledky turnaja B

Krásny príhovor primátora mesta Rajec pána Mgr. Petra Hanusa:

Fotogaléria 16. ročníka:

Ďalšie fotografie zo 16. ročníka