Prvý krúžok v školskom roku 2022/2023 – v utorok 4.10.

Prvý krúžok v školskom roku 2022/23 sa uskutoční v jedálni ZŠ Lipová 2, Rajec v utorok 4.10. o 16:00. Všetkých záujemcov srdečne pozývame! ŠK Rajec