Online súťaže detí – 2021/2022

Na konci školského roka by sme radi zhrnuli úspechy detí nášho klubu v online súťažiach, ktoré prebiehali počas celého roka. Online šach sa postupne stáva súčasťou šachovej prípravy a hlavne pre deti je výborným nástrojom na trénovanie a hranie partií bez nutnosti cestovania.

Prvý seriál online turnajov odštartoval v októbri a bol to seriál Talent, organizovaný Liptovskou šachovou školou. Celkovo sa konalo 6 kôl. Všetky deti hrali spolu a následne ich výsledky boli rozdelené do 6 kategórií – dievčatá a chlapci zvlášť do 8, 11 a 14 rokov. Hralo sa tempom 10min+3sek na partiu, v každom kole 5 partií. V tomto turnaji sa najviac darilo Nine Haásovej, ktorá v kategórii dievčat do 11 rokov nahrala celkovo 85 bodov a obsadila 2.miesto. Veľmi pekný výkon predviedol aj Alex Vereš, ktorý s celkovým počtom 63 bodov obsadil v kategórií chlapcov do 11 rokov 14.miesto.

Ďalším online turnajom boli seriály turnajov Spektrum A a Spektrum B organizované CVČ Žilina. Celkovo sa konalo 8 kôl rýchlejším tempom 7 min + 3 sek na partiu. Tento turnaj sa hral ako tréningový a tak neboli spočítané celkové výsledky. Zúčastnili sa ho Alex Vereš, Natália Cveková, Timea Haásová a Nina Haásová.

V januári odštartoval seriál Veľkej ceny mládeže organizovaný KŠZ Banská Bystrica. Celkovo sa hralo 7 kôl až do konca mája. Deti boli opäť rozdelené do kategórií podľa veku. Najlepší výkon a naviac bodov nazbierala Nina Haásová – celkom 123 – čo jej stačilo na celkové 1.miesto medzi zúčastnenými dievčatami do 11 rokov. Celkovo 112 bodov nazbieral Alex Vereš, čo mu prinieslo 12.miesto medzi chlapcami do 11. rokov.

Výsledky Veľkej ceny mládeže

V máji bol vyhlásný pilotný projekt Školskej online ligy ZŠ štvor- a viacčlenných družstiev, do ktorého sa zapojilo družstvo ZŠ Lipová v zložení Timea Haásová, Nina Haásová, Alex Vereš a Lukáš Singer a družstvo ZŠ Konská v zložení Natália Cveková a Denisa Hodásová. Do výsledkov sa započítavali výsledky 4 najlepších členov každého družstva, takže dievčatá z Konskej sa rozhodli hrať aj s handicapom chýbajúcich 2 členov družstva a brali tento turnaj ako skvelý tréning. Celkovo sa hrali 4 kolá systémom aréna – deti hrali 90 minút, jednu partiu za druhou tempom 7 min + 3 sek na partiu, bez prestávky. Vzhľadom k tomu, že tento online turnaj kolidoval s MSR mládeže a inými turnajmi, nebolo možné odohrať všetky 4 kolá v plnej zostave ani pre družstvo ZŠ Lipová Rajec. Napriek tomu sa deťom podarilo obsadiť konečné 11.miesto zo 47 zúčastnených škôl. Dievčatá zo ZŠ Konská obsadili v polovičnej zostave pekné 25. miesto. Všetky deti podali bojovné výkony a zlepšovali sa od kola ku kolu, čo je pre nás veľmi potešujúce, keďže tento formát súťaže bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj po letných prázdninách.

Výsledky Školskej online ligy družstiev