Mimoriadne úspešné Školské majstrovstvá okresu Žilina v rapid šachu!

Dňa 7.6.2022 sa v CVČ Žilina konali Školské majstrovstvá okresu Žilina žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. Náš klub a zároveň 2 základné školy reprezentovalo 5 detí. Za ZŠ Lipová sa majstrovstiev zúčastnili Timea Haásová, Nina Haásová a Alex Vereš. Za ZŠ s MŠ Konská Denisa Hodásová a Natália Cveková. Deti dokázali premeniť svoju účasť na 4 medailové umiestnenia, čo považujeme za obrovský úspech!!! Dievčatá úplne ovládli svoju kategóriu, keď prvé miesto v kateórií starších žiačok do 14 rokov obsadila Timea Haásová – 7 bodov zo 7 (ZŠ Lipová Rajec- 6.B). Na prvom mieste v kategórií mladších žiačok do 10 rokov sa umiestnila Denisa Hodásová – 5 bodov zo 7 (ZŠ s MŠ Konská – 3.ročník) a na druhom mieste v tej istej kategórii Nina Haásová – rovnako 5 bodov zo 7 (ZŠ Lipová Rajec – 3.A). V kategórií žiakov do 10 rokov sa podarilo vybojovať úžasné prvé miesto Alexovi Verešovi – 5 bodov zo 7 (ZŠ Lipová Rajec – 3.B). Všetkým deťom srdečne gratulujeme a dúfame, že ich to povzbudí do ďalších šachových zápolení!

Výsledky