Grand prix mládeže 2022/23

Po dvojročnej prestávke Slovenský šachový zväz opäť spúšťa náborové turnaje pre mladých začínajúcich šachistov pod názvom Grand pri mládeže /GPX/.

Od januára do 28. mája sa budú konať turnaje označené GPX. Môžu sa ich zúčastniť registrované aj neregistrované deti. Za každé umiestnenie na turnaji deti zbierajú body. Započítava sa 7 turnajov, kde sa dieťa umiestnilo najlepšie a získalo najviac bodov /môže sa zúčastniť aj viac turnajov/. Kalendár bude zverejnený do konca januára na stránke: Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu (jogo.sk). Na tejto stránke nájdete potom aj poradie detí a rôzne štatistiky.

Turnaje, ktoré sa budú hrať v rozumnej blízkosti od Rajca budeme zverejňovať aj na našej stránke:  Kalendár šachových turnajov – Šachový Klub Rajec (sachrajec.sk). Keďže sa GPX rozbieha až teraz, budú turnaje odohraté od septembra do januára započítané spätne – u detí z Rajca sa to týka napr. Šachového kráľa, turnaja Talent Liptovský Mikuláš, Veľká cena Banskej Bystrice. Tento ročník 2022/23 sa súťaží v nasledovných kategóriách:

CH08 – chlapci narodení 1.1.2015 a mladší

D08 – dievčatá narodené 1.1.2015 a mladšie

CH11 – chlapci narodení 1.1.2012 a mladší

D11 – dievčatá narodené 1.1.2012 a mladšie

CH14 – chlapci narodení 1.1.2009 a mladší

D14 – dievčatá narodené 1.1.2009 a mladšie

Základná súťaž je rozdelená na 3 regióny – Západ, Stred, Východ. Žilinský a Banskobystrický kraj sú Stred. Predbežne 10.6./alebo11.6./ bude semifinálové kolo pre región Stred, kde má právo účasti prvých 9 šachistov alebo šachistiek v danej kategórii + 1 divoká karta od rozhodcov. Prvý traja postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 24.6./alebo 25.6./

Súťažný poriadok nájdete tu: G R A N D P R I X M L Á D E Ž E 2 0 0 9 (chess.sk)