Haásová Nina

Domáce

  1. miesto na MSR mládeže v rapid šachu v kat. dievčat do 10 rokov (Senec 07.5.2023)
  1. miesto na MSR mládeže v klasickom šachu v kat. dievčat do 10 rokov (Dudince 16.-23.4.2023)
  1. miesto na MSR v rapid šachu v kat. dievčat do 10 rokov (Radava 19.11.2022)
  1. miesto na majstrovstvách Slovenska v šachvu dievčat do 10 rokov (Stará Ľubovňa 21.5.-28.5.2022)

2. miesto v kat. dievčat do 11 rokov v seriáli turnajov online TALENT 2021/2022

1. miesto na majstrovstvách Slovenska v šachu dievčat do 8 rokov (Stará Ľubovňa 26.6.- 03.7.2021)

2. miesto na majstrovstvách Slovenska v rapid šachu v kat. do 8 rokov (Nitra 11.9.2021)

3. miesto na majstrovstvách Slovenska v rapid šachu v kat. do 8 rokov (Topoľčany 13.9.2020)

1. miesto na majstrovstvách Slovenska v šachu dievčat do 8 rokov (Stará Ľubovňa 15.8.-22.8.2020)

1. miesto na majstrovstvách Slovenska v rapid šachu v kat. do 6 rokov (Ružomberok 25.5.2019)

Zahraničné

2. miesto v kat. dievčat do 9 rokov, Turnaj šachových nadějí Frýdek-Místek, apríl 2022