Kozub Tomáš

1.miesto na turnaji Spektrum chess v Žiline – 10.2.2007

2.miesto na turnaji Spektrum chess – 19.1.2008

2.miesto na Majstrovstvách okresu Žilina základných škôl (2006)

3.miesto na turnaji O pohár domu Matice slovenskej Žilina 22.1.2005