Dubec Branislav

3.miesto na turnaji Domu matice slovenskej v kat. do 10 rokov (20.11.2007)

3.miesto na školských majstrovstvách okresu Čadca žiakov stredných škôl (6.11.2015)

2.miesto na medzinár. turnaji študentov v čadci (4.12.2015)

2.miesto na školských majstrovstvách okresu Čadca žiakov stredných škôl