Šachový krúžok na ZŠ Lipová – prerušený od 29.11. do 7.1.2022

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Z tohto dôvodu sa prezenčný krúžok na ZŠ Lipová v tomto termíne konať nebude.

Zákonní zástupcovia detí /2. ročník a starší/, ktorí poskytli šachovému klubu Rajec kontaktné údaje, budú kontaktovaní emailom a oboznámení s možnosťou online krúžku.

Ďakujeme za pochopenie. ŠK Rajec