Krúžok 18.1.2022

Vzhľadom k tomu, že aktuálna situácia stále neumožňuje prezenčnú krúžkovú činnosť, šachový krúžok sa v utorok 18.1. neuskutoční. Prosíme rodičov detí, ktoré majú záujem o online krúžok, aby nás kontaktovali na:info@sachrajec.sk. ŠK Rajec