Krúžok 11.1.2022

Vzhľadom k tomu, že aktuálna situácia neumožňuje prezenčné krúžky, pokračujeme tento týždeň online. Prosíme rodičov detí, ktoré by mali záujem pridať sa, aby nás kontaktovali na: info@sachrajec.sk . O konaní ďalších krúžkov Vás budeme infomovať. ŠK Rajec